Autoschadeherstel

Schadeaanname begint met het bekijken van de schade waarbij wij een beeld vormen van de herstelwerkzaamheden, de kosten, de tijdsplanning, vervangend vervoer en de financiële afwikkeling. In overleg wordt bepaald of de schade door de verzekering wordt afgehandeld of eventueel voor eigen rekening is. Wordt de schade door de verzekeraar betaald, dan kunnen wij u indien gewenst helpen bij het invullen van het Europees schadeformulier, waarmee u formeel de schade moet aanmelden.

Nadat u de auto op de afgesproken tijd heeft gebracht, beginnen wij direct met de werkzaamheden. Overeenkomstig de planning worden de volgende werkzaamheden (voor zover van toepassing) uitgevoerd:

Stappen afwikkeling schade

 

Demontage
Plaatwerk c.q. richten
Voorbewerken
Spuiten
Montage
Reinigen van de gehele auto
Eindcontrole en aflevering